รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
(เปิดรับสมัครวันที่ 29 มี.ค. - 4 เม.ย. 60)

รับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ)
(เปิดรับสมัครวันที่ 29 มี.ค. - 4 เม.ย. 60) 
   
 
Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

รองรับการใช้งาน Internet Explorer (IE) ,
Google Chrome และ Firefox เท่านั้น