กรมบังคับคดี
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรคนพิการเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ประกาศ กรมบังคับคดี


  ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรคนพิการเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ  
 
 
   
  กรมบังคับคดี จะประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2560  
 
 
   
  ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง รายชื่อผู้สมัครคนพิการเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบเกี่ยวกับประเมินสมรรถนะ  
 
 
   
  ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง รับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  
 
 
   

 
 
 
Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

รองรับการใช้งาน Internet Explorer (IE) ,
Google Chrome และ Firefox เท่านั้น